Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай» гэһэн мүрысөөн

«Баян даа, түрэлхи хэлэмнай» гэһэн мүрысөөн

Буряад хэлэнэй габшагай һарада  заншалта болоһон «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай » гэһэн мүрысөөн Могойтын аймагай һургуулинуудай  дунда үнгэрбэ. Энэ мүрысөөн  Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо табан жэлэй туршада үнгэргэжэ, илагша команда Агын тойрогой Цыбен Жамцараногой номой сан соо тойрогой мүрысөөндэ хабаадаха уялгатай болодог. Мүнөө жэлэй Росси гүрэндэ театрай жэл гэжэ соносхогдоһондо тааралдуулан мүрысөөн табан даабариһаа бүридэбэ. Мүрысөөндэ команданууд эдэбхитэйгээр бэлэдхэл хэжэ, оролдосотойгоор хабаадаба. Хүндэтэ жюриин гэшүүд нэгэдэхи һуури Могойтын Викентий Робертович Гласкогой нэрэмжэтэ һургуулиин командада үгэбэ. Хоердохи һуури Могойтын гурбадахи һургуулиин эбтэй команда эзэлбэ. Гурбадахи һуурида Могойтын Юрий Батоцыренович Шагдаровай нэрэмжэтэ һургуули гараба.

   

 

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх