Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы / «Найдал » гэһэн литературна бүлгэмэй гэшүүдэй «түхэреэн стол»

«Найдал » гэһэн литературна бүлгэмэй гэшүүдэй «түхэреэн стол»

Могойтын номой сангай  уншагшадай таһагта Могойтын аймагай уран шүлэгшэд, буряад хэлэнэй багшанар, номой сангай ажалшад, уран һайханай , хүгжэмэй ажалшад сугларжа ехэ суглаа тата. Энэ дүхэригтэ литературна бүлгэмэй гэшуудэй һүүлшын арбан жэлэй ажалай дүнгүд гаргагдаа, 2019 ондо ажалай түсэбүүд табигдаа. Сугларагшадта 2020 оной  бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданда бэлдэлгын даабаринууд үгэгдөө, гарахаа байһан шэнэ номдо оруулха зохеолнуудые бэлдэжэ эльгээхэ гэжэ шиидхэгдээ.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх