Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / Найруулан зохеолгын лаборатории

Найруулан зохеолгын лаборатории

Үбэр Байгалай хизаарай Агын буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэри доро буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаһан авторнуудай районууд  хоорондын семинар Агын аймагай номой сан соо майн 30-31-дэ эмхидхэгдэбэ. Энэ лаборатори тойрогой гуурһа туршагшадые нэгэдүүлэн суглуулжа, уран зохеол, найруулгын онсо тайлбарида һургаба. Лаборатори хүтэлбэригшэд бултанда мэдээжэ Шагдаров Батор Бадмаевич, Батоболотова Дугарма Батоболотовна, Гармажапов Батожаргал Абидуевич гэгшэд хүтэлбэ. Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санда хабаатай «Сэдьхэлэй уянга» уран зохеолой бүлгэмэй долоон гэшүүд эдэбхитээгээр хабаадажа, Агын аймагай уран зохеолшодой гэшүүд болобот гэжэ найдуулаад, хабаадагшын сертификата хүртэбэд.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх