Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы / «Онтохоной оршуулга» ( «Перевод сказок») гэhэн Агын тойрогой мүрысөөн .

«Онтохоной оршуулга» ( «Перевод сказок») гэhэн Агын тойрогой мүрысөөн .

Буряад хэлэнэй габшагай hарада зорюулагдаhан Могойтын аймагта хэдэн янзын олон арга хэмжээнэй түсэблэлгэ табигдаhан байгаа. Эдэбхитэйгээр энэ арга хэмжээнүүдтэ Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хүдэлмэришэд хабаадаа. Сентябриин хориндо округ тойрогто үнгэргэгдэhэн «Онтохоной оршуулга» гэhэн Агын тойрогто болоhон мүрысөөндэ ород хэлэнhээ буряад хэлэндэ 9 онтохо оршуулжа, Могойтын тойрогой 6 hууриин тосхонуудhаа эльгээгдээ ( Могойто hуурин 2 онтохон, Наринай –Адаг 1 онтохон, хара-Шэбэр 2 онтохон, Хүһөөшэ 2 онтохон, Ага-Хангил 1 онтохон, Догой 1 онтохон). Энэ мүрысөөнэй дүн гаргагдаагүй байна.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх