Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / «Шагай нааданай» мүрысөөн

«Шагай нааданай» мүрысөөн

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо мартын 27-да хэр угһаа хойшо дамжажа ерэһэн  һонирхолтой буряад арадай наадан «Шагай нааданай» мүрысөөн эмхидхэгдэбэ. Эндэ арбан нэгэн мэргэн, шуран , һанаамгай, һонор ухаатайшуул сугларжа, гурбан янза наадаар мүрысэбэд. «Шагай ниһалаагаар» Ушарбай һууринай Эрдэм Норполов илаба, «Шагай шүүрөөндэ» Дарима Базарова Ушарбайһаа гараба, «Мори урилдаанда» Могойто тосхоной Димит Батоболотова диилэбэ.

«Шагай нааданай абаргын» нэрэ зэргэдэ хүртэхын тула гурбан янзын нааданда илагша дүрбэн зон өөһэд дундаа туласалдажа, Ушарбай һууринай Эрдэм Норполов шүүжэ гараба. Абарга  болоһон Эрдэмдэ шагай нааданай кубок ба мүнгэнэй шан баригдаба.Түрүүшын һуури Ушарбай нютагай Дарима Базарова эзэлбэ, хоердохи һуурида Надежда Бадмажапова Могойто тосхоной гараба, гурбадахи һуурида Могойтын Цыжигма Шагдарова хүртэбэ. Бүхы илагшад мүнгэн шанда хуртэбэ.

Мүрысөөндэ хабаадагшад энэ һарын гушанда хоер команда болон, Могойтын аймагайнгаа нэрэ Агын тойрогой «Шагай нааданай » мүрысөөндэ хабаадан үргэхэ.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх