Breaking News
Вы здесь: Главная / Клубы / Клуб "Амжалта" / Шэнэ жэлэй хасууриин нааданхай бүтээлгын мастер-класс

Шэнэ жэлэй хасууриин нааданхай бүтээлгын мастер-класс

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта «Амжалта» бүлгэмэй гэшүүд сугларжа, «Элбэг» гэhэн реабилитационно центрэй үхибүүдтэ бэлэг өөhэдын гараар бэлдэбэ. Энэ мастер-класста Могойтын нэгэдэхи hургуулиин hурагшад хабаадаа. Сугларагшад өөhэдын гараар элдэб янзын хасууриин нааданхайнуудые бэлдэбэ. Үглөөдэрынь «Амжалта» бүлгэмэй түрүүлэгшэ Долгорова Ханда Дашинимаевнатай  Могойтын «Элбэг» гэhэн центр ошожо,  «Снегурочка» гэhэн сагаан саарhатайгаар үхибүүдтэ Шэнэ жэлэй бэлэг барибабди. 

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх