Breaking News
Вы здесь: Главная / 2019 / Май / 11

Архив по дням: 11.05.2019

«Советскэ Союзай Герой Базар Ринчино» гэһэн номой презентаци

«Герой Советского Союза Базар Ринчино»  гэһэн ном Могойтын аймагай Норпол Очировай номой сангай ажалшадай хүсөөр, Сагаан-Уула нютагай музейн олониитын Зүблэлэй түрүүлэгшэ Даширабданов Цырен Санжиевичай хүтэлбэреэр, Могойто тосхоной кредитнэ кооператив «Рассведэй» түрүүлэгшэ Рабданов Владимир Рабдановичай туһаламжаар Агууехэ Илалтын үдэртэ даширамдуулан нара хараба. Энэ суглуулбарида  архивһаа абтаһан үнэншэлгэнүүд, Агууехэ дайнай ветерануудай дурсалганууд, газет дээрэ толилогдоһон статьянууд, номһоо абтаһан хэһэгүүд ба хэблэлнүүд ороо.Тиимэһээ ... Читать далее »

Вверх