Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы / «Ага-минии тоонто» гэһэн уран уншагшадай мүрысөөн

«Ага-минии тоонто» гэһэн уран уншагшадай мүрысөөн

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо «Ага минии тоонто» гэhэн уран уншагшадай мүрысөөн тойрогой hууринуудhаа олон хабаадагшадые суглуулба.  Мүрысөөндэ  Могойто тосхон, Хүһөөшэ, Наринай-Адаг, Сагаан-Уула, Урта, Ушарбай, Сагаан-Шулуутай, Ага-Хангил, Хила гээд олон нютагуудта илажа гарагшад хабаадаба. Уянгата hайхан шүлэгүүдынь мүрнысөөнэй еһоор Агын тойрогой уран зохеолшодой гуурһанһаа гараһан байха гэжэ даабаритай байгаа. Тиимэһээ, Арсалан Жамбалон, Цыдып Жамбалов, Шуя-Ханда Базарсадаева, Цындыма Бабуева, Ирина Мамонтова, Лидия Ермолаева, Иван Гладких гэхэ мэтэ уран зохеолшодой шүлэгүүд олоной анхарал татаба.

Хүндэтэ жюриин сэгнэлтээр гурбан наһанай шэнжэ соо 6-10 наһатай хабаадагшадай дунда: I hуури Уртын Ирина Дальбакова 8- ангиин һурагша илажа гараба; II hуури Арина Бадмаева, Могойтын 3-хи hургуулиин шаби эзэлбэ; III hури реабилитационно центр «Элбэгэй» хүмүүжүүлэгшэ Дмитрий  Овчинников гараба.

11-14 наһатай хабаадагшад соо:I hуури- Энхэ Цыдыпов, Хүһөөшэ нютагай; II hуури Ринчин Жалмаев Ушарбайн, III hуури Ярослава Ерохина Хила нютагhаа эзэлбэ;

15-18 наhатай хабаадагшад соо: I – Любовь Тихонова, МАПТ; II-Булат Барадиев, Ушарбайн дунда hургуули; III – Баясхалан Бадеев гараба.

Жюрин дүн гаргаха забhарта, сугларагшад «Агын уран зохеолшодой абдарhаа» гэhэн номой выставкэ ба уран зохеолшодой намтартай танилсабад.

                                                           

 

 

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх