Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: admin

Author Archives: admin

Feed Subscription

Агууехэ уран зохеолшо А.С.Пушкинэй түрэhэн үдэртэ дамжуулга

Июниин 6-да агууехэ уран зохеолшо Александр Сергеевич Пушкинай түрэhэн үдэр. Тиимэhээ, «Буряадаар шагная!» проектын дамжуулгада манай Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта байhан 1949 ондо Бурят-Монгол издательствада нара хараhан хоморой «Шэлэглэмэл зохеолнууд» гэжэ буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн номhоо элитэ поэдай зохеолнуудай хэhэгүүд абтаба. Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ Гарма-Доди Дамбаевай «Харгымнай эхин» номhоо хэhэг

Энэ дамжуулгада Зугаалай нютаг тоонтотой Гарма-Доди Дамбаевай «Харгымнай эхин» гэжэ туужаhаа «Уг залгаха эдеэ хоол» гэhэн хэhэгтэ дайн болон дайнай hүүлээрхи үлэн хооhон, хүшэр хүндэ сагта үхи хүүгэдэй эхэ эгэшэнэрээ, үбгэд хүгшэдые  дахан хамтын ажал хэжэ, саашанхи өөрынгөө хуби заяанда хэрэгтэй болохо ажалай дүршэл ололгые харуулбабди. Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ ара талын ажалай ветеран Цыденов Даржа тухай

Бато-Мүнхэ Жигжитовай «Алтан тоонтын магтаал» гэhэн номhоо » Ара талын баатар hэн даа» гэжэ Илалтын үдэр дүтэлүүлхын тулада горитой хубитаяа оруулhан аба Цыденов Даржаа тухайгаа Дульдургын аймагай Шандали нютагай Галсан-Доржо Даржаевай хөөрөөнhөө бэшэжэ абаhан зохеол олоной анхаралда табибабди. Читать далее »

Великий сын Дона

Вашему вниманию представляем видеопроект «Великий сын Дона», посвященный 115-летию со дня рождения  М.А.Шолохова. Шолохов Михаил Александрович — русский советский писатель, журналист и киносценарист. Военный корреспондент. Полковник. Лауреат Нобелевской премии по литературе, Сталинской премии, Ленинской премии. Действительный член АН СССР. Дважды Герой Социалистического Труда. Читать далее »

Вверх