Breaking News
Вы здесь: Главная / К 75-летию Победы

Архив категорий: К 75-летию Победы

Feed Subscription

«Буряадаар шагная!» проектдэ Гарма-Доди Дамбаевай «Харгымнай эхин» номhоо хэhэг

Энэ дамжуулгада Зугаалай нютаг тоонтотой Гарма-Доди Дамбаевай «Харгымнай эхин» гэжэ туужаhаа «Уг залгаха эдеэ хоол» гэhэн хэhэгтэ дайн болон дайнай hүүлээрхи үлэн хооhон, хүшэр хүндэ сагта үхи хүүгэдэй эхэ эгэшэнэрээ, үбгэд хүгшэдые  дахан хамтын ажал хэжэ, саашанхи өөрынгөө хуби заяанда хэрэгтэй болохо ажалай дүршэл ололгые харуулбабди. Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ ара талын ажалай ветеран Цыденов Даржа тухай

Бато-Мүнхэ Жигжитовай «Алтан тоонтын магтаал» гэhэн номhоо » Ара талын баатар hэн даа» гэжэ Илалтын үдэр дүтэлүүлхын тулада горитой хубитаяа оруулhан аба Цыденов Даржаа тухайгаа Дульдургын аймагай Шандали нютагай Галсан-Доржо Даржаевай хөөрөөнhөө бэшэжэ абаhан зохеол олоной анхаралда табибабди. Читать далее »

«Я говорю с тобой под свист снарядов…» — 110 лет со дня рождения Ольги Берггольц

Видеопамятка посвящена русской писательнице и поэтессе – Ольге Берггольц, которая пережила 900 страшных дней блокады и стала «голосом осаждённого Ленинграда». Она ежедневно вела на радио передачи, своим словом призывая земляков к мужеству и стойкости. Тихий голос О. Берггольц в одночасье стал голосом долгожданного друга в застывших и тёмных блокадных ленинградских домах. Именно в это время она и создала свои лучшие поэмы, ... Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ Могойтын аймагай ветеранууд тухай

2020 оной майн юhэнэй үдэр Эсэгын дайе илажа гараhаар 75 жэлэй ойн баяр Агын тойрогто hүрөөтэ дайнай үедэ орон нютагаа хамгаалhан хүндэтэ аха захатан 14 ветеранууд угтана. Тэдэнэй зургаань манай Могойтын аймагай. Тиимэhэй нютаг зоноо танилсуулха зорилго табижа, энэ дамжуулга бэлдэhэн байнабди.                                  Читать далее »

Вверх