Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Архив категорий: Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Feed Subscription

«Һонирхолтой уран зохеолшон ба найруулагша» гэһэнГеоргий Граубинай 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан уулзалга

Июниин 11-дэ Үбэр байгалай хизаарай үхибүүдэй тон элитэ уран зохеолшон, найруулагша, оршуулагша Георгий Рудольфович Граубинай түрэһөөр 90 жэлэй жэлэй ойдо зорюулагдан уулзалга Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын ба үхибүүдэй таһагуудай хүсөөр «Һонирхолтой уран зохеолшон ба найруулагша» гэһэн нэрэтэйгээр  эмхидхэгдэбэ.  Энэ уулзалгада Могойто һууриин үдэрэй лагерьта ябаһан хүүгэд элитэ уран зохеолшоной намтартай ба номуудтайнь танилсаба. Уншаһан номуудайнь удхаар ... Читать далее »

Александар Сергеевич Пушкинай 220 жэлэй ойдо зорюулагдаhан ганса номой выставкэ

Июниин 6-да элитэ уран зохеолшо Александр Сергеевич Пушкинай 220 жэлэй ойдо зорюулагдан хоморой ганса номой выставкэ Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта эмхигдэбэ. «Шэлэглэмэл зохеолнууд» гэhэн номынь 1949 ондо Улаан-Үдэ хотын «Бурмогизд» хэблэлдэ буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн түүхэтэй.  Энэ ном соо агууехэ уран зохеолшоной шүлэгүүд ба найрууулгануудые буряадай элитэ уран зохеолшод Ц.Галсанов, Ч.Цыдендамбаев, Б.Мунгонов,Д. Мадасон, ... Читать далее »

Элбэг Зандраевай «Гоеор бэшээтэй» гэһэн түрүүшын номой презентаци

Июниин 7-до Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо Хүһөөшэ нютаг тоонтотой залуу уран зохеолшо, хүгжэмшэ, уран зурагша Элбэг Зандраевай «Гоеор бэшээтэй» гэһэн түрүүшын номой презентаци үнгэрбэ. Элбэг хүбүүн бурханай үгэһэн олон бэлигтэй. Тэрэнэй нэгэн уран гоеор шүлэг, дуунуудые найруулан зохеожо шадаха табисууртай байна гэжэ олон сугларагшад һонирхолтойгоор сэгнэбэ. Энэ уулзалгада залуу авторай түрэлхид, үетэн, Могойто тосхондо ажаһуудаг нютагайхид, ... Читать далее »

Найруулан зохеолгын лаборатории

Үбэр Байгалай хизаарай Агын буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэри доро буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаһан авторнуудай районууд  хоорондын семинар Агын аймагай номой сан соо майн 30-31-дэ эмхидхэгдэбэ. Энэ лаборатори тойрогой гуурһа туршагшадые нэгэдүүлэн суглуулжа, уран зохеол, найруулгын онсо тайлбарида һургаба. Лаборатори хүтэлбэригшэд бултанда мэдээжэ Шагдаров Батор Бадмаевич, Батоболотова Дугарма Батоболотовна, Гармажапов Батожаргал Абидуевич гэгшэд хүтэлбэ. Могойтын аймагай Норпол Очировай ... Читать далее »

«Талын бодолго» гэһэн уран зурагай выставкэ

Майн 24-да Росссии гүрэнэй уран зураашадай холбооной гэшүүн, багша Пурбуев Нима Пурбуевичай түрэһөөр 60 жэлэй ой үнгэрөө. Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санда Үбэр Байгалай элитэ уран зохеолшоной һайхан зурагуудайнь иллюстрациин выставкэ эмхидхэгдэбэ. Нима Пурбуевичай  зурагууд соо Агын тойрогой уужам тала дайда, ажалша арад зоной һуури байдал,  байгаалиин хубилаан эли тодоор харагдана. Тиимэһээ, номой сангай уншагшад хүгшэн залуугүй табигдаһан ... Читать далее »

Вверх