Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы / «Баян даа-түрэлхи хэлэмнай!» Могойтын аймагай түргэн эршэтэйгээр буряад хэлэ үзэжэ байhан hургуулиин шабинарай дунда мүрысөөн.

«Баян даа-түрэлхи хэлэмнай!» Могойтын аймагай түргэн эршэтэйгээр буряад хэлэ үзэжэ байhан hургуулиин шабинарай дунда мүрысөөн.

Табан жэлэй туршада манай номой сан соо «Баян даа, турэлхи хэлэмнай» гэhэн мүрысөөн эмхидхэгдэдэг. Энэ жэл тус мүрысөөн октябриин 12-то эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ Могойто тосхоной гурбан түргэн эршэтэйгээр буряад хэлэ үзэжэ байhан hургуулиин шабинар хабаадаа. Тиин 1 hуурида Могойтын гурбадахи hургуулиин эдэбхитэй үхибүүд эзэлээ, 2 hурида Могойтын Юрий Батоцыренович Шагдаровай нэрэмжэтэ hургуулиин шабинар шангараа, 3 hуурида Могойтын Викентий Робертович Гласкогой нэрэмжэтэ 1-хи hургуулиин hурагшад гараба. Түрүүшэ hуури эзэлhэн Могойтын гурбадахи hургуулиин команда октябриин 17-до округ тойрогой мүрысөөндэ түрүүлэн гараhан байна.

DSCF7429

DSCF7422

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх