Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / Мероприятия / Н.А.Очировай 90 жэлэй ойн баярта үнгэргэгдэhэн ажалнууд тухай

Н.А.Очировай 90 жэлэй ойн баярта үнгэргэгдэhэн ажалнууд тухай

«Буряадаар шагная» проектдэ Н.А.Очировай 90 жэлэй ойн баярта манай номой санда үнгэргэгдэhэн ажалнууд тухай хөөрэнэбди. Октябрь hарада манай омогорхол болохо Норпол Аюшиевич Очировай ойн баярта зорюулан, хоер мүрысөөн эмхидхэгдээ.Эдэ мүрысөөнууд Норпол Аюшиевичай ажалнуудтай бүгэдэ зоноо танилсуулха, бэшэhэн номууд ба оршуулгануудтань олоной анхарал татаха гэhэн зорилго урдаа табяа. Түрүүшын мүрысөөн хадаа «Шэдитэ үгэнүүд» гэhэн оршуулагшын мүрысөөн, хоердохинь-«Манай омогорхол» гэжэ видеоролигой мүрысөөн болоно. Эдэ хоер мүрысөөнуудта хамта 135 зон хабаадаа. Тэрэнэй хажуугаар Н.А.Очировай намтар, түрэл ба нютаг зоной hанаандаа hэргээлгэ, нэрыень дээрэ үргэн ябадаг номой сан тухай гурбан хуби видеоальманах бэлдэгдэбэ. Эдэ ажалнууд тухай тодорхойгоор манай проекhээ мэдэхэт, хүндэтэ жюриин гэшүүдэй хөөрөө шагнахат.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх