Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / Мероприятия / Бүхы дэлхэйн уран зохеолшодой һайндэртэ зорюулагдан«Сэдьхэлэй уянга» гэhэн клубай түрүүшын уулзалга

Бүхы дэлхэйн уран зохеолшодой һайндэртэ зорюулагдан«Сэдьхэлэй уянга» гэhэн клубай түрүүшын уулзалга

Мартын 19-дэ Бүхы дэлхэйн уран зохеолшодой һайндэртэ зорюулагдан Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта тойрогой уран зохеолдо дуратай, гуурhа туршагшад  сугларба. Энэ уулзалга Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай Хизаар ороноошэншэлэлгын тааhагые даагша Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна ба Буряад ороной Уран зохеолшодой Холбооной гэшүүн Бабуева Цындыма Дашиевна хүтэлжэ сугларагшадтай хөөрөө эмхидхэбэ. Олоной тоогоор Могойтын аймагай номой сан соо уран зохеолой клуб ябуулхые шиидхэл гараба. Энэ тогтоогоор сугларагшад  «Сэдьхэлэй уянга» гэhэн клубэй гэшүүдээр hунгагдаба. Тэрэнэй хажуугаар зүбөөр шүлэг бэшэхэ дүримүүдтэй танилсабад, Баяров Норпол хүбүүнэй уранаар шүлэг уншалгын жэшээ дээрэ яажа шүлэгөөр анхарал табихаб, найруулга яажа зохеохоб гэжэ хөөрөө эмхидхэгдээ.

 

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх