Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы / «Уран угын орьел өөдэ» гэhэн уран шулэгэй «Алтаргана-2020″нааданай урилдаан

«Уран угын орьел өөдэ» гэhэн уран шулэгэй «Алтаргана-2020″нааданай урилдаан

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санда бүхы буряад-монгол арадай «Алтаргана-2020» фестиваль-нааданай шэлэлгэ «Уран угын орьел оодэ» гэhэн уран шүлэгэй урилдаагаар үнгэргэгдэбэ. Энэ урилдаанда Могойтын аймагай 15 уран шүлэгшэд хабаадаха хүсэлтэй ерэбэ. Мүрысөөнэй еhоор урилдаан гурбан шататай байба. Түрүүшын хоер шатада сугларагшад шүлэгүүдээ уранаар уншаха, гурбадахи шатада экспромт бэшэлгэдэ хабаадаха. Хурса гуурhатад гуурhаяа мүлижэ, хүндэтэ жюриин сэгнэлтээр иимэ hууринуудта хүртэбэ: 16-hаа 35-наhатай хабаадагшадай дунда 1 hуури Сагаан-Уула нютагай Удаев Жаргал эзэлбэ, 35 наhанhаа дээшэ зоной дунда 1 hуурида Балданова Лхама Сагаан-Шулуутай нютагhаа илаба, 2 hуурида Доржиев Баяндалай Догой hууринhаа гараба, 3 hуури Эрдынеева  Цыцыгма Урта нютагhаа ба Багдаева Цыбегмит Сагаан-Уулаhаа хубааба.

 

 

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх