Breaking News

«Эдир Будамшуу» Могойтодо

Сентябриин 26-да Могойтын тойрогой соелой таhагтай хамта «Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөө Могойтын аймагай залуу уетэнэй дунда эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ 43 hургуулиин шабинар тойрогой 10 hургуулинуудhаа хабаадаа. Эндэ hурагшад гурбан янзын «Эрхим хөөрэгшэ», «Эрхим зүжэг», «Буряад хэлэ hайн мэдэхэ» гээд номинацинуудта шадалаа туршаа. Могойтын аймагай Норпол Очировай номой сангай тусхай шанда Зугаалайн дунда hургуулиин шадамар бэлигтэй Сергей Измайлов хүртэhэн байна. Энэ hурагшада Гэрэлтэ Цыренжаповагай «Табан талаан» гэhэн буряад арадай наадануудай дүрим тодорхуулhан ном барюулагдаа. «Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөөн тухай интервью Буряад FM радиогой долгиндо олон шагнаашадта ябуулагданхай. Мүрысөөной удаа Могойтын  буряад хэлэнэй багшанар Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо нээгдэhэн «Буряад ном» гэhэн номой наймаатай танилсаhан байна.

Тус мүрысөөндэ илагша Урта нютагай hургуулиин шабинар Цындымеев Данзан ба Пономарев Алексей хоер октябрь hарада Шоглино Цыбжит-Лхама Шоглиновна хутэлмэришэтэй Улаан-Удэ хотын тайзан дээрээ «Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөөндэ хабаадаад, дипломдо хуртэн бусаhан байна.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх