Breaking News

«Эрхим диктант» Могойтодо

Заншалта болоhон «Эрхим диктант» мүнөө жэл октябриин 25-да Могойтын тойрогой Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо наhаа хүсэhэн зоной дунда үнгэргэгдээ. Диктант бэшэжэ, түрэл хэлэеэ мэдэхэ арга шадалаа шэнжэлхэеэ 13 элдэб ажалда хүдэлдэг зон хабаадаа. Тэдэнэй дунда тамирай hоригшо, Могойтын хүдөө ажахын техникумэй хүдэлмэрилэгшэ, буддын шажанай ламахай, багшанар, гүрэнэй хүндэтэ амаралтада гарагшад. Тон үндэр наhатай Ушарбай hууринай Батоцыренова Цымжидма абгай-71 наhатай, тон залуу үетэн сооhоо Могойто тосхоной Раднаев Гэсэр-27 наhатай хабаадаа. Шангай hууринууд эдэнэй дунда хубаагдаба: 1 hурида Могойто тосхоной Рабжаева Долгоржаб эзэлбэ, 2-хи hуурида Эрдынеева Цыренханда Ага тосхонhоо гараба, 3-хи hуури Эрдынеева Буда-Ханда Ушарбай hууринhаа жюриин дүнгөөр хуртэбэ. Илагшадта тусхай ном бэлэгууд ба номой бэшэгууд Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санhаа барюулагдаба.

45

45

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх