Breaking News
Вы здесь: Главная / 2021 (page 18)

Архив по годам: 2021

«Жороо үгэеэ жороолуулая!» — онлайн-конкурс

Жороо үгын мүрысөөнэй положени ⇐ нажмите, чтобы  скачать положение Жороо үгын мүрысөөнэй положени Амар мэндээ, хүндэтэ нютагайхид! Түмэр сагаан үхэр жэлээ угтуулан, угсаата зоной аман зохеолтой танилсуулан “Жороо үгэеэ жороолуулая!”  гэһэн мүрысөө Ага-Хангилай номой сан эмхидхэнэ. Мүрысөөнэй зорилго: Тус мүрысөөн буряад хэлэн дээрэ угсаата арадай аман зохеолой хубита жороо үгэнүүдые үндэр наһатанһаа үхибүүдтэ заажа, һургаха, сээжэлдүүлхэ ба залуу үетэниие буряад ... Читать далее »

«Сагаан һараар! Сагаалганаар!» гэһэн выставка хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагта эмхидхэгдэбэ

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагта «Сагаан һараар! Сагаалганаар!» гэһэн номой выставка буряад угсаатанай һайндэртэ зорюулагдан эмхидхэгдэбэ. Энэ выставкада үеын үеһөө залган ерэһэн арад зоной еһо заншал, эдеэ хоол, хубсаһан, бодо мал тухай тодорхойгоор бэшэһэн номууд табигдажа, олоной анхарал татаба. Читать далее »

55 выпуск «Буряадаар шагная!» ДН. Цырендашиев «Таланууднай» хэһэг «Сэмүүн саг» номһоо абтаба

Дамбинима Цырендашиевай «Сэмүүн саг» номтой танилсалга «Буряадаар шагная!» проектда  үргэлжэлуулнэбди. Мүнөөдэрэй дамжуулгада «Таланууднай» гэһэн һонирхолтой хэһэг шагнагшадай анхаралда табинабди. Читать далее »

«Сагаалганай баяр» Дамдинцыренов Аюша, Токчинская СОШ

#Сагаалган #Сагаалганайбаяр #КультураАги #КультураЗабайкалья #БиблиотекаМогойтуй# Участник районного конкурса благопожеланий «Сагаалганай баяр» Забайкальский край, Могойтуйский район Дамдинцыренов Аюша, учитель бурятского языка и литературы Токчинской средней общеобразовательной школы Читать далее »

«Сагаалганай баяр» Бодиева Сойжина

#Сагаалган #Сагаалганайбаяр #КультураАги #КультураЗабайкалья #БиблиотекаМогойтуй# Участник районного конкурса благопожеланий «Сагаалганай баяр» Забайкальский край, Могойтуйский район Бодиева Сойжина с. Токчин Читать далее »

Вверх