Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 3)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

«Талын арадай сэдьхэл»гэhэн Шуя-Ханда Базарсадаевагай түрэһөөр 75-жэлэй ойдо зорюулагдаhан выставкэ

Июниин 12-то Агын тойрогой элитэ уран зохеолшо, зүжэгшэ,  арадай аман зохеол суглуулагша, олон дуунуудай үгын автор Шуя-Ханда Базарсадаевагай түрэһөөр 75 жэл гүйсэдхэбэ. Энэ ойн баярта Могойтын аймагай номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһаг соо «Талын арадай сэдьхэл» гэһэн номой выставкэ эмхидхэгдээ. Энэ выставкэ элитэ уран зохеолшоной зохеохы зам, дуунуудтайнь уншагшадые танилсуулба.       Читать далее »

Николай Муравьев –Амурскийн 210 жэлэй ойдо

Үбэр байгалай хизаарай эхи табиһан, казак сэрэгшэдые эмхидхэһэн граф Николай Муравьев-Амурскын түрэһөөр 210 жэл угтанМогойтын аймагай номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша таһагта элитэ зуун Сибириин   эхи табигша генерал-губернатор  тухай хөөрөөн үнгэрбэ. Сугларагшад Николай Николаевич Муравьевай биографитай ба хэһэн ажалтайнь танилсахаһаа гадна, «Великие люди Забайкалья »  гэһэн кино һонирхолтойгоор харабад.               Читать далее »

Росси гүрэнэй тугай һайндэр

Августын 22-то Росси гүрэнэй туг мандаһан үдэр гэжэ тоологдодог.  Энэ үдэр Могойтын аймагай номой санда үхибүүдтэй уулзалга эмхидхэгдэжэ, Росси гүрэнэй тугай туухэтэй танилсалга үнгэрөө. Танилсалга эмхидхэгшэ Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша Санжимитупова Ж.Б. һонирхолтой хөөрөө, презентации ба мини-викторинаар  хүүгэдэй анхарал татаба.                   Читать далее »

«Һонирхолтой уран зохеолшон ба найруулагша» гэһэнГеоргий Граубинай 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан уулзалга

Июниин 11-дэ Үбэр байгалай хизаарай үхибүүдэй тон элитэ уран зохеолшон, найруулагша, оршуулагша Георгий Рудольфович Граубинай түрэһөөр 90 жэлэй жэлэй ойдо зорюулагдан уулзалга Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын ба үхибүүдэй таһагуудай хүсөөр «Һонирхолтой уран зохеолшон ба найруулагша» гэһэн нэрэтэйгээр  эмхидхэгдэбэ.  Энэ уулзалгада Могойто һууриин үдэрэй лагерьта ябаһан хүүгэд элитэ уран зохеолшоной намтартай ба номуудтайнь танилсаба. Уншаһан номуудайнь удхаар ... Читать далее »

Александар Сергеевич Пушкинай 220 жэлэй ойдо зорюулагдаhан ганса номой выставкэ

Июниин 6-да элитэ уран зохеолшо Александр Сергеевич Пушкинай 220 жэлэй ойдо зорюулагдан хоморой ганса номой выставкэ Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта эмхигдэбэ. «Шэлэглэмэл зохеолнууд» гэhэн номынь 1949 ондо Улаан-Үдэ хотын «Бурмогизд» хэблэлдэ буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн түүхэтэй.  Энэ ном соо агууехэ уран зохеолшоной шүлэгүүд ба найрууулгануудые буряадай элитэ уран зохеолшод Ц.Галсанов, Ч.Цыдендамбаев, Б.Мунгонов,Д. Мадасон, ... Читать далее »

Вверх