Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 5)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

Могойтын В.Р.Гласкогой нэрэмжэтэ һургуулиин планетари экскурси

Апрелиин 19-дэ Могойтын В.Р.Гласкогой нэрэмжэтэ һургуулиин планетари нээгдэһээр 50 жэлэй ой тэмдэглэбэ. Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай уншагшад хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновнагай хүтэлбэри доро һургуулииин  планетери ба музейтэй танилсалгын экскурси эмхидхэбэ. Сугларагшадые музейн ба планетариин дарга, Россин гүрэнэй габьяата багша Лапшова Наталья Михайловна, Викентий Робертовичай шаби, тэрэнэй  багшалха үедөө суглуулһан ажал үргэлүүлэгшэ угтажа абаба. ... Читать далее »

«Ага-минии тоонто» гэһэн уран уншагшадай мүрысөөн

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо «Ага минии тоонто» гэhэн уран уншагшадай мүрысөөн тойрогой hууринуудhаа олон хабаадагшадые суглуулба.  Мүрысөөндэ  Могойто тосхон, Хүһөөшэ, Наринай-Адаг, Сагаан-Уула, Урта, Ушарбай, Сагаан-Шулуутай, Ага-Хангил, Хила гээд олон нютагуудта илажа гарагшад хабаадаба. Уянгата hайхан шүлэгүүдынь мүрнысөөнэй еһоор Агын тойрогой уран зохеолшодой гуурһанһаа гараһан байха гэжэ даабаритай байгаа. Тиимэһээ, Арсалан Жамбалон, Цыдып Жамбалов, Шуя-Ханда Базарсадаева, Цындыма ... Читать далее »

Бүхы дэлхэйн номой үдэртэ зорюулһан выставкэ

Апрелиин 23-да бүхы дэлхэйн Номой үдэр гээд тэмдэглэгдэнэ. Энэ һайндэртэ дашарамдуулан , Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта «Агын уран зохеолшодой абдарhаа» гэhэн номой выставкэ эмхидхэгдэбэ. Энэ выставкын таhаг дээрэ уншагшад Агын тойрогой уран зохеолшодой уярма hайхан шүлэгуудтэй танилсахаhаа гадна, тэрэнэй намтартай танилсаха аргада хүртэнэ.   Читать далее »

«Головатовские чтения» гэһэн уулзалгада хабаадалга

Апрелиин 4-дэ Ага тосхондо Үбэр Байгалай  олоной туһалалгын үйлэ хэлэгэй түсэбтэ «Головатовские чтения » гэһэн литературна семинар үнгэргэгдэбэ. Эндэ гуурһа туршагшадай дунда  Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ  номой сангай «Сэдьхэлэй уянга» гэһэн клубэй гэшүүд элитэ уран зохеолшодой урда шүлэгүүдээ уншажа,  заабарида хүртэбэ. Улзалга хүтэлбэрилэгшэ элитэ уран зохеолшод Виктор Балдоржиев ба Батор Шагдаров хүн бүхэндэ үнэтэй һургаал хэлэбэ. Тэрэнэй удаа Россиин ... Читать далее »

«Шагай нааданай» мүрысөөн

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо мартын 27-да хэр угһаа хойшо дамжажа ерэһэн  һонирхолтой буряад арадай наадан «Шагай нааданай» мүрысөөн эмхидхэгдэбэ. Эндэ арбан нэгэн мэргэн, шуран , һанаамгай, һонор ухаатайшуул сугларжа, гурбан янза наадаар мүрысэбэд. «Шагай ниһалаагаар» Ушарбай һууринай Эрдэм Норполов илаба, «Шагай шүүрөөндэ» Дарима Базарова Ушарбайһаа гараба, «Мори урилдаанда» Могойто тосхоной Димит Батоболотова диилэбэ. «Шагай нааданай абаргын» ... Читать далее »

Вверх