Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 7)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

«Сагаалганай угтамжа» выставкэ-ярмарка

Февралиин 1-дэ Сагаалганаа угтажа, Могойтын аймагай номой сан соо тойрогой уран гартаниие, аралжаа наймаашадые урижа, выставкэ-наймаа эмхигдэбэ. Номой сангай ажалшад Театрай жэлэйэхи табижа, энэ найрта «Гахайн гэршэлгэ» гэһэн зүжэг харуулба, еһо заншал тухай викторина-мүрысөө эмхидхэбэ. Тэрэнэй удаа  уран гартай нютагай зоной табиһан элдэб янзын наймаа харахыень уриба. Энэ выставка-ярмаркада  Могойто тосхонһоо, Ушарбай, Карымск нютагуудһаа эдэбхитэй хабаадажа, сагаалганда золгохо бэлэгүүдые  наймаада ... Читать далее »

«Хори нэгэдэхи зуун жэлэй Агын тайша» гэhэн номой выставкэ

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэгын таһагта «Хори нэгэдэхи зуун жэлэй Агын тайша» гэһэн номой выставкэ эмхидхэгдэжэ, олоной анхарал татаба. Энэ выставка  Агын тойрогой захиргаанай толгойлогшоор 11 жэлэй туршада аша габьяатайгаар ажаллаһан, мүнөө Ородой холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Зублэлэй хамгаалгын ба аюулгүйн хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Баясхаланович Жамсуевай 60 жэлэй ойн тэмдэгтэ зорюулагдана. Читать далее »

Жабон Бадма Жаповичай 90 жэлэй ойдо «Алханын домог» гэhэн призентаци-хөөрөөн

Гараhан жэлэй январиин 23-да  Алхана hууринhаа тоонтотой баатарлиг зоригтой Россиин Герой Бадма Жабоной турэhоор 90 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Алханын домог» («Легенда с Алханая») гэhэн призентаци-хөөрөөн Могойтын Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо  Могойтын нэгэдэхи дунда В.Р.Гласкогой нэрэмжэтэ hургуулиин ухибуудтэй эмхидхэгдэжэ, hурагшадай анхарал татаба. Энэ хөөрөөндэ үхибүүд баатарлиг нютаг хүбүүнэй намтартай, дайшалхы замтай , Бадма Жапович Жабон тухай номтой танилсаа. Читать далее »

Лхасаран Линховоиной 95 жэлэй ойдо

Январиин 1-дэ Могойтын аймагай Ага-Хангил нютаг тоонтотой  элитэ СССР гүрэнэй арадай  артист,  режиссер,  олондо хандадаг зохеолшо, багша Лхасаран  Лодонович Линховоинай түрэһөөр 95- жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Могойтын аймагай суутай хүбүүн» гэһэн номой выставка Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ  номой сангай хихаар ороноо шэнжэлэлгын таһагта эмхидхэгдэбэ. Энэ выставкада уншагшадые  консерваториин оюутан ябахадаа тон түрүүшын ори гансаараа «Арадай артист » гэһэн үндэр нэрэ ... Читать далее »

Аялга дуунай мүрысөөн тухай интервью

Декабриин 8-да Зугааалай нютаг тухай аянга дуунай мүрысөөн Могойтын аймагай  АКФ имени Ленина эмхидхэжэ, холо ойрын нютагуудһаа уран зохеолшод, хүгжэмшэд, дуушад суглараа. Энэ болоһон мүрысоон тухай Зугаалай нютагай соелой байшанай дарга Гытыпова Марина Дансарановнатай хөөрөө Могойтын аймагай номой сангай ажалшан Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна Буряад FM радиогой долгиндо бэлдэн эльгээгээ. Читать далее »

Вверх